Αρθρα και Νέα του ΠΑΣΙΔΙ

Ανοιχτή ψηφοφορία αξιολόγησης ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ λιμανιών αναψυχής πλην μαρινών

Φόρμα  εντυπώσεων  ποιοτικής κατάστασης στα λιμάνια αναψυχής πλήν μαρινών     (Οι ερωτήσεις με κόκκινο αστεράκι είναι υποχρεωτικές)

Οι αξιολογήσεις γίνονται  και αφορούν την περίοδο και τις ημέρες που βρισκόσαστε στο λιμάνι , η αν γνωρίζετε τι επικρατεί στο λιμάνι που αξιολογείτε την ευρύτερη χρονική περίοδο
Feedback  form for Greek  harbours (Red star questions are mandatory) write in GREEK or English Evaluation is for the period that you spent in this harbor. If you know about this harbor more you can also evaluate it as so.
google-site-verification: google4dc3a8990fdc5417.html G-F0EYY2HBGF