Αρθρα και Νέα του ΠΑΣΙΔΙ

Αποτελέσματα εκλογών στο ΠΑΣΙΔΙ- Γραμματεία ΠΑΣΙΔΙ

Ευχαριστουμε για την συμμετοχή σας στις εκλογές στο ΠΑΣΙΔΙ.
Ψηφισαν το 85.6% των μελών .
και έλαβαν μέρος στην Γενική συνέλευση όλα τα ψηφίσαντα μέλη, από όλη την Ελλάδα.
Συνθεση Νεου ΔΣ του ΠΑΣΙΔΙ
Εξελέγη παμψηφεί σαν Πρόεδρος του Σωματείου ο Φίλιππος Βιντζηλαίος
 και στην συνέχεια παμψηφεί εκλογή και ανάθεση καθηκόντων όπως παρακάτω :
α.- Αντιπρόεδρος Α! : Καρυωτάκης Ιωάννης
β.- Αντιπρόεδρος Β!: Ρωμαίος Ευάγγελος
γ.- Γενικός Γραμματέας: Πετρομυλωνάκης Δημήτριος
δ.- Ταμίας : Λυκούργος Μετάλλας
Χατζηθωμάογλου Κωνσταντίνος
Ραδαμανθυς Φουντουλάκης
Γεώργιος- Μάριος Αντύπας.
Σταθάκης Γεώργιος
Επικειται η ολοκλήρωση των επι μέρους αναθέσεων αρμοδιοτήτων .
Σιδεροκέφαλοι και με ανοιχτά αυτιά !
google-site-verification: google4dc3a8990fdc5417.html G-F0EYY2HBGF