Εκπτωσεις paintstore για τα μέλη του ΠΑΣΙΔΙ

Εκπτωτική πολιτική προς τα μέλη του ΠΑΣΙΔΙ
Συνεργασία με επιχειρήσεις επαγγελματίες

Πρόγραμμα εκπτώσεων του Πανελλήνιο Σωματείο ΙΔιοκτητών
Ιστιοφόρων Στοιχεία Εταιρείας Επιτηδευματία

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία: *
Paintstore Διακριτικός Τίτλος: Paintstore
Διεύθυνση: * 16ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΙΛΚΙΣ Τηλέφωνο: * 2394032019

Email: *
info@paintstore.gr Υπεύθυνος Επικοινωνίας: * Βασίλης
Παπαδόπουλος

Ιστοσελίδα:
paintstore.gr
ΑΦΜ: * 091788655 Αντικείμενο Δραστηριότητας: * ΧΡΩΜΑΤΑ

Δηλώνω ότι τα στοιχεία που υποβάλω είναι αληθή και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους
συμμετοχής στο Πρόγραμμα εκπτώσεων που έχει θέσει το ΠΑΣΙΔΙ

Τυπος έκπτωσης
ειδος Ποσοστό
έκπτωσης

Προσφορά ανα είδος πχ
ηλεκτρολογικά, υφαλοχρώματα
κλπ

ΟΛΑ ΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ
paintstore.gr 20% ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

Στο πλαίσιο της πολιτικής υπηρεσιών και παροχών προς τα μέλη του,
το Πανελλήνιο Σωματείο ΙΔιοκτητών Ιστιοφόρων είναι στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει την έναρξη του ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για τα μέλη του.

Δημιουργούμε μία λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεωνεπαγγελματιών οι οποίοι
θα προσφέρουν, σε προνομιακές τιμές, τα προϊόνταυπηρεσίες τους στα μέλη του
Συλλόγου. Προς τούτο, πέραν της δημοσιοποίησης μέσω του διαδικτύου, το ΠΑΣΙΔΙ
απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου της «θαλασσινής δραστηριότητας» και όχι
μόνο.

Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο
Πρόγραμμα εκπτώσεων του ΠΑΣΙΔΙ, μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα υπαγωγής
στο Πρόγραμμα η οποία επισυνάπτεται.

Για την αποδοχή ή μη της αίτησης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΙΔΙ,
το οποίο διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας για οποιοδήποτε λόγο , και
ιδίως σε περίπτωση μονομερούς μεταβολής των όρων της προσφοράς εκ μέρους των
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είτε παραπόνων εκ μέρους των μελών του για την
ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, ή για τυχόν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (π.χ.
άγρα πελατών μέσω τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων εξ
αποστάσεως).

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εκπτώσεων οφείλουν να τηρούν
απαρεγκλίτως την νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, με απόλυτο σεβασμό στην
αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και στην προσωπικότητα των μελών του
ΠΑΣΙΔΙ.

Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να διακόπτουν τη συνεργασία τους με
έγγραφη ειδοποίηση στο ΠΑΣΙΔΙ.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα
αποκλειστικότητας για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Το ΠΑΣΙΔΙ διατηρεί το
δικαίωμα να προσθέτει κατ’ απόλυτη κρίση επιχειρήσεις και επιτηδευματίες στο
εκπτωτικό του πρόγραμμα.

Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών η έκπτωση παραχωρείται επί του τιμοκαταλόγου
της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

Στα πλαίσια του εκπτωτικού προγράμματος το ΠΑΣΙΔΙ έρχεται σε επαφή με φυσικά ή
νομικά πρόσωπα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους στα μέλη του
ΠΑΣΙΔΙ, παρέχοντας έκπτωση.

Το ΠΑΣΙΔΙ δεν δύναται να ελέγξει και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για τη
φερεγγυότητα των ενταγμένων φυσικών, ή νομικών προσώπων στο εκπτωτικό
πρόγραμμα, ιδίως δε ουδεμία ευθύνη προς αποζημίωση γεννάται εις βάρος του ΠΑΣΙΔΙ
για τυχόν αντισυμβατική συμπεριφορά, ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των
ενταγμένων στο πρόγραμμα φυσικών προσώπων, ή νομικών προσώπων εκπροσώπων
των αντίστοιχων επιχειρήσεων.

google-site-verification: google4dc3a8990fdc5417.html G-F0EYY2HBGF