Ποιοί είμαστε

 • To  ΠΑΣΙΔΙ είναι το  Σωματείο Ιδιοκτητών  Ολων των ιστιοφόρων ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ που βρίσκονται και ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Ολα τα μέλη του ΠΑΣΙΔΙ  είναι αποκλειστικά  ιδιοκτήτες ιστιοφόρων, ασχέτως Μέτρων και χρήσης του ιστιοφόρου.
 • Ολα τα μέλη του ΠΑΣΙΔΙ έχουν από μια ψήφο και υπάρχει ισονομία και ισα δικαιώματα με σεβασμό προς όλους.
 • Ελληνες πολίτες η πολίτες άλλων χωρών με σκάφη ασχέτως σημαίας,  που είναι αγκυροβολημένα  μόνιμα σε Ελληνικά λιμάνια.
 • To ΠΑΣΙΔΙ εξυπηρετεί την πληροφόρηση όλων  των ιστιοφόρων σκαφών στην Ελλάδα.
 • Δεν υπεισέρχεται με κανέναν τρόπο στην χρήση των σκαφών, η την μεταξύ τους σχέση  δηλαδή στα Ναυταθλητικά, στα επαγγελματικά η στα ιδιωτικά σκάφη.
 • Δεν αναλαμβάνει την διεξαγωγή αγώνων ιστιοπλοΐας, ούτε μεσολαβεί στην χρήση των σκαφών κλπ. Αν προκύψουν τέτοια θέματα, παραπέμπονται στις αρμόδιες κλαδικές  αρχές πχ ΕΙΟ η ΣΙΤΕΣΑΠ η οποιοδήποτε άλλο σωματείο μάς έχει δηλωθεί και είναι αρμόδιο κατά τον νόμο.
 • Το σωματείο δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και προάγει άνευ αμοιβής  την συνεργασία μεταξύ των μελών.
 • Το Σωματείο δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο .
 • Το ΠΑΣΙΔΙ ως Πανελλήνιο Σωματείο  Ιδιοκτητών Ιστιοφόρων δεν εχει απαγορευτικούς κανόνες ως προς  την συμμετοχή των μελών του σε άλλα σωματεία.
 • Επιδιώκει την μεσολάβηση  και την αρωγή στα μέλη του σε σχέση με οποιονδήποτε δημόσιο η ιδιωτικό φορέα που επηρεάζει μερίδα, η το σύνολο του στόλου. (πχ πρόβλημα σε μια μαρίνα για όλα τα σκάφη, επαφή με λιμεναρχείο η άλλες δημόσιες αρχές για διευκρινήσεις ερμηνείες του νόμου κλπ. και Υποστήριξη συλλογικών αιτημάτων.
 • Ενημερώνει με κάθε τρόπο τα μέλη για θέματα η προσφορές που αφορούν τα ιστιοφόρα.
 • Εξασφαλίζει  με την κάρτα μέλους του σωματείου την δυνατότητα για καλύτερες τιμές σε διάφορα προϊόντα  και παροχή υπηρεσιών με έκπτωση.
 • Επιμορφώνει τα μέλη με επίσημες συνεργασίες σε οποιονδήποτε τομέα αφορά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε κάθε τομέα. όπως τομείς έρευνας, ιστιοπλοΐας, οικολογίας, ασφάλειας σκαφών, τεχνολογίας, ναυτιλίας, ναυπηγικής τέχνης κ.λπ.
 • Επιδιώκει την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας των κοινωνικών δικτύων  Skype Zoom Facebook Instagram Twitter Viber SMS και όποιων άλλων πρόσφορων τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των μελών .
 • Ψηφιοποίηση των αρχείων για γρήγορη ενημέρωση των μελών μέσω λογισμικού.
 • Σύγχρονη τεχνολογία τηλεδιασκέψεων ώστε τα θέματα να μην περνάνε από την γνωστή  γραφειοκρατία και να υπάρχει στην πραγματικότητα η έννοια του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ σωματείου. Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, οι ψηφιακές υπογραφές , η πυκνότητα των Συμβουλίων μέσω τηλεδιάσκεψης με μέλη του ΔΣ απο ολη την Ελλάδα καθιστούν το ΠΑΣΙΔΙ ενα σύγχρονο σωματείο με  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΔΡΑ  και παράλληλα παρουσία του Πανελλαδικά.
 • Προστατεύουμε και υποστηρίζουμε την Οικολογική συνείδηση και το περιβάλλον της Ελλάδας χρησιμοποιώντας τον άνεμο για κίνηση και τα φωτοβολταικά για ενέργεια, η οποισδήποτε τεχνολογίες βελτιώνουν πρός την οικολογική κατεύθυνση.
 • Προτείνουμε στους φορείς αλλά και στα μέλη του ΠΑΣΙΔΙ,  τρόπους και μέσα ωστε να επιτυχγάνουμε το μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα, παράλληλα με την προστασία και αναδειξη της φύσης. Το ιστιοφόρο είναι το μοναδικό ευρέως γνωστό μέσον τρόπου ζωής , τουρισμού και μετακίνησης που συμβάλλει στην οικολογική αναβάθμιση.

 

google-site-verification: google1626b6e6890d76fc.html